Transportutdanning.
- en sikker vei til arbeid!

Kontakt oss gjerne i dag for å få svar på det du kanskje lurer på....!
For dere som har, eller skal begynne som lærling er det viktig at vi får kopi av kompetansebevis/karakterutskrift, truckførerbevis og ADR snarest, for tegning av kontrakt


Utdanningsvei til spennende yrker!

Stedet å starte for deg som ønsker en utdanning innen transport og logistikk er på VG1 Service og samferdsel. Du kan også ta første året i videregående skole på VG1 Teknisk industriell produksjon før du satser videre på VG2 Transport og logistikk. Etter VG2 Transport og logistikk har du to yrkesvalg, yrkessjåførfaget eller logistikkfaget.


Inntakskrav
Du må ha ett av følgende kurs:

 • VG1 Service og samferdsel eller
 • VG1 Teknikk og Industriell Produksjon hvis det er mulig med kryssløp fra TIP. Mener at det rekrutteres bare fra "Service og Samferdsel".

Inntakskrav til læreplass "Yrkessjåfør" er bestått alle fag og eksamen VG1 og VG2, samt truckfører og ADR-bevis. Du må ellers ha godt syn, god førlighet og generell god helse.


Hva er innholdet i transportfagene?
I løpet av skoleåret får du opplæring i blant annet:

 • Føreropplæring personbil
 • Truckføreropplæring 
 • Kunde- og servicebehandling 
 • Lager- og terminallære 
 • Informasjonsbehandling i lager og transport 
 • Dokumenter 
 • Farlig gods 
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidspraksis i bedrift

Hvilke fag får jeg undervisning i?
Allmenne fag (8 timer i uken):

 • Norsk
 • Engelsk 
 • Samfunnslære 
 • Kroppsøvning
 • Transportfag (27 timer i uken):
  • Samferdsel
  • Kundebehandling 
  • Personaltransport 
  • Godsbehandling 
  • Informasjonsbehandling 
  • Terminallære
  • Arbeidspraksis

Hvorfor søke VG2 Transport og Logistikk?
Med fagbrevet i hånden har du svært gode jobbmuligheter i en utfordrende og interessant bransje. Innenfor transportbransjen er det ca. 250 000 medarbeidere på landsbasis.

Statistikken viser at det hvert år kommer inn 5% (eller ca. 12 000) nye medarbeidere. I dag utdannes det ca. 350 elever i transportfaget.

Du får en solid og vaiet fagutdannelse. Du kan velge om du vil yrkessjøfør, termnial-lagerarbeider, operatør materialadministrasjon eller operatør gjenvinning.I alle yrker stilles det etter hvert større og større krav til medarbeiderne. Dokumentert kunnskap gjennom fagbrev legges det meget stor vekt på. Behovet for fagarbeidere i næringen er meget stort.

Gjennomført VG2 Transport og Logistikk gir meget gode muligheter for læreplass.

Det er mange transportbedrifter i fylket både sentralt og ikke minst i distriktene. Vi anmoder derfor spesielt elever fra distriktene om å søke.


Veien videre etter grunnutdanning...
Strake veien Universitet og Høgskule

Blir du først litt kjent med et yrke, skjerper det ofte tørsten etter kunnskap. Du aner konturene av noe mer.

Når du har fagbrevet i hånden, tar du ett år på skolebenken. Innsatsen gir deg eksamen i allmennfagene. Med papirer på såvel fag- som studiekompetanse søker du opptak ved høgskole eller universitet. Der kan du studere transportteknikk, logistikk og transportøkonomi. Dine kunnskaper vil være meget etterspurt i transportbransjen.

Kompetansen din gjør det også mulig å søke andre studieretninger, det være seg så vel lege, advokat, sykepleier som arkeolog.

Godt å vite at du har mulighet til å velge, siden drømmer, interesser, ambisjoner og familiesituasjon kan forandre seg over tid. 
TOBO
Transport og Bilfagenes Opplæringskontor

Postadresse:
Bernhard Lunds Vei 4, 9300 Finnsnes

Telefon: 77 84 61 11
E-post:  kontor@tobok.no


Levert av