Kjøretillatelsen godkjennes digitalt ved kontroll


Godkjent tillatelse/lærekontrakt skal ALLTID medbringes under kjøring og fremvises ved kontroll enten på smarttelefon, nettbrett, pc eller i papirversjon.

Opplæringskontoret må derfor sørge for å videresende pdf.fila med tillatelsen/lærekontrakt til lærling når den er godkjent av Statens Vegvesen.

Trykk her for utfyllende informasjon fra Statens Vegvesen

TOBO
Transport og Bilfagenes Opplæringskontor

Postadresse:
Bernhard Lunds Vei 3, 9300 Finnsnes

Telefon: 77 84 61 11
E-post:  kontor@tobok.no


Levert av