Vil du være med og forme fremtidens yrkesutdanning?

Regjeringen har som målsetting at de som velger yrkesfag skal få en opplæring som i større grad er tilpasset behovene i arbeidslivet. Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å styrke kvaliteten og relevansen til fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå det yrkesfaglige utdanningstilbudet og foreslå nødvendige endringer. Opplæringstilbudene skal bli mer relevante, målt opp mot kriterier som rekruttering, gjennomføring med fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse, og verdsetting på arbeidsmarkedet.

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/vil-du-vare-med-og-forme-fremtidens-yrkesutdanning/

TOBO
Transport og Bilfagenes Opplæringskontor

Postadresse:
Bernhard Lunds Vei 4, 9300 Finnsnes

Telefon: 77 84 61 11
E-post:  kontor@tobok.no


Levert av