Moderne kjøretøy krever bedre fagfolk

Når du skal velge et yrke, bør du stille følgende spørsmål:

  • Får du lønn under utdanning?
  • Får du jobb etter endt utdanning?
  • Får du varierte og innholdsrike arbeidsoppgaver?
  • Har yrket gode lønnsbetingelser?
  • Blir arbeidsmiljøet ivaretatt?
  • Gir yrkesutdanningen deg muligheter for forfremmelse og faglig utvikling?

Når det gjelder bilbransjen, våger vi å påstå at svarene på alle disse spørsmålene er ja!

Bilfaglig utdanning er langt mer variert og teknisk avansert enn du kanskje tror. Utviklingen innen bilbransjen går stadig raskere, og snart er alle funksjonene i en bil elektronisk styrt. Bilen er i ferd med å bli en rullende datamaskin. Moderne teknologi gjør bilene lettere, sikrere og raskere, - men også mer kompliserte. Det betyr at ikke hvem som helst kan åpne panseret og begynne å skru. I dag er dette en jobb for dyktige fagfolk. En utdanning innen bilfagene gir deg spesialkunnskaper om moderne biler. 


Videre muligheter innen bilbransjen

Klikk her og se oversikt over de mulighetene du har...Med fagbrev i hånden vil du få generell studiekompetanse ved universitet og høyskole ved å ta en påbyggingmodul i allmennfag på ca. 1/2 år. Som det fremgår av skissen, er det dessuten mange muligheter til videreutdanning etter avlagt fagprøve. Bilbransjen har behov for fagfolk med tilleggsutdanning og påbygging utover fagbrevnivå. Spesielt er dette et behov ved de større verkstedene.

Det er også mulig å få spesialopplæring innenfor enkelte områder i faget. Det arrangeres fagkurs innenfor mange områder i bransjen.

TOBO
Transport og Bilfagenes Opplæringskontor

Postadresse:
Bernhard Lunds Vei 4, 9300 Finnsnes

Telefon: 77 84 61 11
E-post:  kontor@tobok.no


Levert av